PRAVIDELNÝ SERVIS všech dmychadel rootsova typu např.

Kaeser, Rietschle, Lutos,  Robushi,  Dresser-Holmes,  ZM,  GKRV, Kubíček apod. pro dopravované médium VZDUCH či PLYN

Je určen pro všechna dmychadla typu ROOTS, bez ohledu na tovární značku. Poskytujeme ho formou pravidelných servisních prohlídek prováděných v závislosti na počtu odpracovaných motohodin.

(1x za 2000 hod., minimálně 1x za rok). Zpravidla se jedná o periodu 1x za čtvrt roku.

Uzavření servisní smlouvy předchází osobní návštěva , při které provedeme vstupní prohlídku všech dmychadel, jejich sumarizaci co do typu, výkonu a periody prohlídky. Stanovíme také množství spotřebního materiálu (filtry, olejoznaky, těsnění olej.zátek, rozměry klín.řemenů apod.)

Při této příležitosti dojde také k zaznamenání přepravních vzdálenosti mezi jednotlivými servisními místy. Z těchto poznatků se pak zpracuje servisní smlouva tak aby odpovídala skutečným nákladům a vyhovovala potřebám zákazníka.

Rozsah pravidelné servisní prohlídky :

- výměny olejových náplní včetně dodání nového a likvidace vyjetého oleje
- kontrola těsnosti a údržba
- výměna těsnění olejových zátek
- kontrola a údržba sacích a výfukových cest, včetně filtrů
- kontrola a údržba pojišťovacích a rozběhových ventilů
- kontrola  provozních vůlí pohyblivých částí soustrojí
- kontrola stavu a seřízení napnutí klínových řemenů
                         (cena řemenů není zakalkulována - nepravidelná perioda)
- kontrola tlakových poměrů v systému
- celková vizuální a akustická kontrola soustrojí
- vibrační diagnostika ložisek přístrojem “”VIPEN SKF “ (1x za rok)
- servisní činnost se nevztahuje na opravy elektromotorů

 Pro kalkulaci ceny servisu se vychází z těchto cen:          

dmychadlo výstupní DN

cena

~ 50 mm

520,-Kč

~ 80 mm

650,-Kč

~100 mm

750,-Kč

~ 150  mm

1500,-Kč

větší dmychadla dle konkrétní dohody

Cena za jednu servisní prohlídku obsahuje práci, olejovou náplň,  2x textilní filtr, těsnění olej. zátky, ekologickou likvidaci starého oleje.

Za dopravu osob a materiálu včetně náhrady za ztrátu času stráveného na cestě účtujeme 14,-Kč / 1km

POZNÁMKA:   Do celkové ceny za servis započítáváme jen kilometry za přejezd z nejbližšího servisního místa. Cena nezahrnuje klínové řemeny a olejoznaky , protože jejich výměna není pravidelná. V případě jejich výměny se cena za servis o tuto částku navýší. U dmychadel s automobilovými filtračními vložkami se cena za servis navyšuje o cenu příslušné filtrační vložky.